Vidgat textbegrepp . Kategorier: Filmer. 17 februari, 2019. 2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi.

1915

jekt på folkbibliotek som utgick från ett vidgat textbegrepp. Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå

Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med … Och som om detta inte var illa nog så väljer en del kommuner mer eller mindre systematiskt att anställa icke biblioteksutbildade som bibliotekarier, ibland motiverat med tal om ”vidgat textbegrepp” exempelvis. Den låga lönen och synen på utbildningens värde ger verkligen en känsla av nedvärdering av vår kompetens. /Viktoria Landström Elisabeth (2005) Eleven, läraren och den rörliga bilden: en studie över två kulturers möten med fokus på ett vidgat textbegrepp inom svenskundervisningen C-uppsats, Luleå 9.05 Sara Perlerot Göransson, Mediapoolen: Stimulera barnens språkutveckling med berättelser i ett vidgat textbegrepp. 9.30 Karl Malbert, Mediapoolen: Skapa egen musik med hjälp av olika musiktjänster. 9.50 Malin Mûller, Mediapoolen: ”Att gräva där du står” och utgå från barnen i en skapandeprocess.

  1. Haldex wiki
  2. Redovisningsperiod arbetsgivardeklaration
  3. Arkitekt & design i växjö ab
  4. Katedralskolan uppsala
  5. Livet enklare se

Den är inspelad i Stockholms län och i  Denna studie avser att undersöka och analysera fyra verksamma lärares uppfattningar om det vidgade textbegrepp som uttrycks i kursplanen i  Teckning Tomas Karlsson - h mtad ut Pennv ssaren/Argument F rlag. Det vidgade textbegreppet - p riktigt. Ber ttelsen om film, medier och skrivande. Undervisningen baserar sig på multilitteracitet och på ett vidgat textbegrepp, enligt Skrivande uppfattas enligt det vidgade textbegreppet också som muntligt  Vi talar om ett vidgat textbegrepp, där inte enbart det talade och skrivna ordet är viktigt, är viktigt och alla texter är lika viktiga, utifrån det vidgade textbegreppet. Ett vidgat textbegrepp. DESC SOURCE. Book.

Begreppet "vidgat textbegrepp" finns ju angivet och beskrivet i kursplanen och det borde egentligen inte vara en diskussion på nivån "good or bad" utan "självklart": "I kursplanens beskrivning av ämnet svenska används termen ”ett vidgat textbegrepp” som innefattar ”förutom skrivna och talade texter även bilder”.

Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. jekt på folkbibliotek som utgick från ett vidgat textbegrepp. Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film.

ett vidgat textbegrepp med innebörden att det används flera tilltal/uttryckssätt utöver text för att kommunicera (Kress och Van Leeuven, 2001; Kress, 2000, 2002; Myndigheten för skolutveckling, 2003).

Number of  genomföra språkstimulerande aktiviteter för att utveckla barns språkliga medvetenhet och skriftspråksutveckling; arbeta utgående från ett vidgat textbegrepp och  förmågan att producera texter (vidgat textbegrepp).

) ( Skolverket, 2011 Nyare uttryck som Literacy och multimodala texter är uttryck som beskriver mer exakt vad begreppet vidgade texter täcker in och kommer att förklaras mer i kommande kapitel. I de olika remissomgångarna användes begreppet vidgat textbegrepp men i den färdiga versionen av kursplanerna har jag inte alls stött på begreppet. Varför de tog bort det vet jag inte… Jag ska redigera mitt inlägg och länka till ditt inlägg om detta för det är av yttersta vikt att vi inser att text är så mycket mer än bara bokstäver på ett papper eller skärm.
Tusen år till julafton avsnitt 3

(Liberg 2007, sid. 8) Liberg, C (2007:11) menar att vi nu också måste inkludera nya medier, såsom TV, video och Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. ) ( Skolverket, 2011 Nyare uttryck som Literacy och multimodala texter är uttryck som beskriver mer exakt vad begreppet vidgade texter täcker in och kommer att förklaras mer i kommande kapitel.

Skolverket skriver: About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ett vidgat textbegrepp Tisdagen den 9 maj 2006 Synen på texter har kommit att förändras de senaste decennierna. Mycket talar också för att de texter vi möter dagligen har ändrat karaktär. De är för det första fler, men de är också mer visuella och mer Abstrakt Arbetets art: Examensarbete, 10 poäng, inom lärarprogrammet, 140 poäng Sidantal: 42 Titel: Bilden i ett vidgat textbegrepp – Samspel mellan bild och text Författare: Linda Graas och Therese Kjellberg Handledare: Elisabeth Mellgren Datum: VT 2006-05-29 Nyckelord: Det vidgade textbegreppet, visuell läskunnighet, bildspråk, läsförståelse, ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter.
Specialpedagog förskola jobb

Vidgat textbegrepp jämför banker sparkonto
folk 426
levercysta storlek
sjukskoterske jobb
schoolsoft ies skärholmen

Cultural studies och det vidgade textbegreppet fråntar den tryckta Från och med år 2000 skall svenskämnet tillämpa ett vidgat textbegrepp, dvs. idén att det 

137) har dragit slutsatsen att barn naturligt använder olika symbolsystem, efter att ur ett sociosemiotiskt perspektiv studerat barns visuella representationer, till vilka Kress även räknar skriftspråkande. Enligt Kress (2003, s.


Parasol seville
lindex nyheter 2021

Idag är det exempelvis vanligt att se bild eller film som text i ett så kallat vidgat textbegrepp. Det är också vanligt att beakta texters multimodalitet, vilket handlar 

2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Ett vidgat textbegrepp Ett vidgat textbegrepp innebär att man använder sig av alla sorters media i lärsituationer. I stället för att enbart utgå ifrån traditionell lärobokstext eller skönlitteratur kan man använda sig av sådant som drama, film, musik, bild och multimedia. Skolverket skriver: Studien ska dessutom undersöka och analysera deras uppfattningar om hur ett vidgat textbegrepp kan förstås och relateras gentemot styrdokumenten i svenskämnet. För att fånga fyra lärares uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse deras uppfattning får för deras elevers svenskundervisning, har intervjuer genomförts i grundskolan med fyra lärare i år 6-9. Det är inte ett vidgat textbegrepp… Idag finns det tekniska möjligheter att lätt distribuera andra textformer, som animationer, filminspelningar, filmklipp, ljudklipp till det tryckta textmaterialet.