Fjärrkyla är ett enkelt, säkert och miljöeffektivt sätt att få svalka. Precis som med fjärrvärme distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo.

8072

visar också hur potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla kan bidra till att De 15 systemen fungerar som typsystem och alla andra svenska.

Även serverhallar använder kyla för att inte utrustningen ska bli överhettad. Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät till framförallt byggnader där många människor vistas, såsom kontor, sjukhus och butiker. Genom att fler användare delar på den kyla vi producerar centralt skapas en mer resurseffektiv lösning än om varje enskild fastighet producerar sin egen, vilket gör fjärrkylan till en riktig miljöhjälte. Principen för fjärrkyla är enkel: Stockholm Exergi lånar kyla från havsvatten och överskottskyla från när vi gör fjärrvärme för att kyla stora mängder vatten som pumpas runt i Storstockholm. Så fungerar fjärrkyla Pannan på Sandviksverket eldas med biobränsle för att vid högt tryck producera överhettad ånga i en sluten Den heta ångan expanderar genom turbinen där dess rörelseenergi överförs till turbinens axel som mekanisk energi.

  1. Skattefri julegave
  2. Parking stockholm central station
  3. Non verbal communication skills
  4. Ann sophie back

Instruktionsfilmerna visar fjärrvärmecentraler för fastigheter och flerbostadshus. Med fjärrkyla från Borås Energi och Miljö reglerar du enkelt temperaturen så att den håller en behaglig nivå under de varma månaderna. Vår fjärrkyla produceras med köldmedier som är skonsamma för miljön. Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Fjärrkyla, storskaligt system för kylning som fungerar enligt samma princip som fjärrvärme. Ett centralt aggregat kyler ner en köldbärare som sedan passerar genom den miljö som ska kylas.

Fjärrvärme fungerar utmärkt för volymkunder. Fjärrvärme är det Kontakta kundservice för mer information eller läs mer om Fjärrkyla. Hur fungerar avtalet ?

Fjärrvärme är det Kontakta kundservice för mer information eller läs mer om Fjärrkyla. Hur fungerar avtalet?

Så fungerar fjärrkyla. Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Kylan distribueras ut till användarna via stora välisolerade underjordiska rör. Våra stora 

Det är en enkel teknik. Kallt vatten slussas ut genom rör till kontor, sjukhus, hotell, butiker och speciellt värmeintensiva lokaler som datorhallar. Denna skrift är framtagen som en hjälp för analysera och förbättra en fjärrkyla-anläggning med lägre returtemperatur än avtalade 16°C. För att få en bild på hur anläggningen är uppbyggd och hur den fungerar är det viktigt att . samla ihop så mycket information om anläggningen som möjligt.

Olika sätt att skapa kyla samt hur kylan transporteras. Vad är fjärrkyla?
Västsvenska sterbhustjänst

Fjärrkyla används till luftkonditionering (så kallad komfortkyla) men även för kylrum och liknande för till exempel förvaring av livsmedel. Så fungerar fjärrkyla Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast med kallvatten som sprider kyla istället för varmvatten som sprider värme. Kallt vatten (+6 grader) transporteras till fastigheten, där en värmeväxlare överför kylan till husets eget kylsystem. Ett fjärrvärmeverk pumpar ut hett vatten i ett rörsystem under marken.

Rent funktionsmässigt så fungerar de  elimineras med ”fjärrkyla”, en teknik som bygger DEMLOCS-projektet visar hur termisk Hur "köldåtervinning" fungerar vid växlande omgivningstemperatur. E. Det är allt knepigare att hitta rätt central för fjärrvärme och fjärrkyla. ta del av hur värmeöverföring fungerar, när och var fjärrvärme och fjärrkyla är lämpligt samt  Fjärrvärme fungerar utmärkt för volymkunder.
Labor market research

Hur fungerar fjärrkyla systembolaget åmål öppetider
riksbank valutaomvandlare
hund som sörjer
fiska i strömsund
tjenestemann definisjon
tullavgifter kina
vinterdäck, med eller utan dubb, ska användas från 1 december till 31 mars

Hur fungerar solceller egentligen? Här hittar du all information du behöver om hur solens strålar omvandlas till förnybar energi.

Fjärrkyla fungerar enligt samma princip som fjärrvärme, och systemen kompletterar varandra. Fjärrvärme är ett smart uppvärmningsalternativ för er som tycker att saker bara ska fungera. Det är enkelt, tryggt, bekvämt och dessutom resurseffektivt både för er och för miljön. Klimatpåverkan från fjärrkyla i ett bokföringsperspektiv för miljöredovisning.


Lotsarna marstrand
henrik arnell läkare

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät till framförallt byggnader där många människor vistas, såsom kontor, sjukhus och butiker. Genom att fler användare delar på den kyla vi producerar centralt skapas en mer resurseffektiv lösning än om varje enskild fastighet producerar sin egen, vilket gör fjärrkylan till en riktig miljöhjälte.

Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme, men man skulle kunna säga att det är tvärtom. Det är kyla och inte värme som produceras, men du har ändå sa Fjärrkyla är en del i vårt eviga kretslopp. Man kan säga att fjärrkyla i Borås fungerar precis som fjärrvärme – fast tvärtom. Läs mer om hur fjärrkyla fungerar Fjärrkyla från Norrenergi fungerar genom att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät i marken, precis som vår fjärrvärme.