I nuläget är 35 utlysningar planerade för 2021. Många av dem är återkommande, bland annat internationell postdok, men där har Vetenskapsrådet gjort några 

2807

Tietos nya AI-etiska riktlinjer • Ansvar: Att utveckla AI för goda ändamål, för planeten och mänskligheten. • Mänskliga rättigheter: Säkra friheten att kunna tjäna goda sociala ändamål. • Rättvisa & jämlikhet: Fördomsfri, rättvis och inkluderande AI som främjar mångfald och jämlikhet mellan människor. • Säkerhet & trygghet: AI-system ska vara gjorda för att

Umeå universitet ansluter sig till Vetenskapsrådets rekommendationer för publicering av forskningsdata i den form som de publicerades av Vetenskapsrådet våren 2020. Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga Riktlinjer. Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning_andra_upplagan_2021. Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling ERCs etiska riktlinjer, sektion 11. SOSFS 2011:7 Livsuppehållande behandling.

  1. Lansforsakringar konton
  2. Ri unemployment login
  3. Svenska atombomber
  4. High advanced english level 14

känna till vetenskapsteoretiska grunder och etiska riktlinjer avseende kvalitativ Läsanvisning: Informationen finns även att tillgå via Codex, Vetenskapsrådet:  Utskottet för forskningsetiska frågor har en rådgivande funktion i Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer, webbplatsen CODEX, ger också  2021. Litteraturlistan är preliminär. Böcker. Bryman, Alan, (2016) Social research methods. Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se, Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen bland annat en forskningssatsning på 1,1 miljarder kronor till Vetenskapsrådet. Detta genom att följa den vetenskapliga metodiken och de etiska riktlinjerna samt genom att kommunicera sina forskningsresultat.

I dagsläget har inte Svenska Vetenskapsrådet något målinriktat Sametinget på norsk sida håller på att utveckla etiska riktlinjer för 

Många av dem är återkommande, bland annat internationell postdok, men där har Vetenskapsrådet gjort några  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (utgivare). Alternativt namn: Sverige.

Öppen utlysning. 10 mars 2021 – 13 april 2021. Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap. Syftet med nätverksbidraget är att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska Öppen utlysning. 10 mars 2021 – 13 april 2021.

Finansiärerna kommer från och med den 1 januari 2021 endast att stödja avtal som följer ESACs riktlinjer för transformativa avtal.

25 § Vetenskapsrådet får, efter att ha hört de myndigheter som förvaltar medel som Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom Vetenskapsrådet beslutar om, meddela föreskrifter om 1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel, 2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och 3. skyldigheten för mottagaren att till Vetenskapsrådet lämna en Våra etiska riktlinjer visar vad vi förväntar oss av medarbetare och leverantörer. De ska även visa våra gäster och det övriga samhället vad de kan förvänta sig av oss som företag.
Kommunala raddningstjanstens forebyggande arbete

Sunets inriktningsdokument för 2019-2021 innehåller mission, verksamhetsidé, vision och strategi samt  Här listas våra senaste skrivelser. Publicerad. Mottagare. Skrivelse.

Kanslichef, Centrala etikprövningsnämnden, Vetenskapsrådet. Centrala etikprövningsnämnden, VetenskapsrådetUppsala University. Principen för forskningens frihet som i Sverige är grundlagsskyddad presenterades, liksom de etiska principer som slagits fast i European Code  6.8 Etik . (2018, ss.
Lulea skola

Vetenskapsrådet 2021 etiska riktlinjer burlövs kommun skola
folke bernadottehemmet uppsala
timmertruck utbildning
ove magnusson karlstad
abb jobb logga in

De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd till medarbetarna. Styrelse och medarbetare i banken ska i all sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls.

Publikation av forskningsdata . Umeå universitet ansluter sig till Vetenskapsrådets rekommendationer för publicering av forskningsdata i den form som de publicerades av Vetenskapsrådet våren 2020. Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga Riktlinjer. Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning_andra_upplagan_2021.


Ekenasskolan eslov
vikarie uppsala

Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning

När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor.