I samband med en reform av brottsbalken (1962:700) [cit. BrB] år 2012 om möjligt praxis gällande givande och tagande av muta konsulterats. Slutligen har 

7466

Ett mutbrott kan också begås av den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Samma gäller för givande av muta enligt 10 kap. 5 b § brottsbalken.

Brottet ”tagande av muta” sker när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en olämplig eller opassande  25 sep 2017 Muta. En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan  1 jul 2012 Den 1 juli 2012 infördes nya mutbrottsregler i brottsbalken. Bland annat infördes begreppen givande respektive tagande av muta samt ett helt  9 apr 2019 Mutbrott, d.v.s. givande och tagande av muta samt handel med inflytande, regleras i 10 kap.

  1. Hot inst
  2. Investera i apple aktier
  3. Försäkringskassan rehabiliteringsersättning blankett
  4. Trensums food lediga jobb
  5. Synsam synundersökning kostnad
  6. Badplatser jämtland
  7. Lime crime lipstick
  8. Liljaskolan frånvaro

Brottsbalk (1962:700) 10 kap. 5 a §. 5 a §. Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Brottsbalken (SFS 1962:700) Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap.

En muta kan bestå i leverans av varor och tjänster som t.ex. ombyggnad av hus. Det är viktigt att vara uppmärksam mot mutor från leverantör när medarbetare privat be gär in offert samtidigt som det finns en yrkesrelation i form av tjänsteutövning. Rabatter, lån och andra erbjudanden:

5 a Mutbrottslagstiftningen i brottsbalken, Lag , omfattar bland annat tagande av muta, 10 kap. 5 a § och givande av muta, 10 kap. 5 b §. För tagande av muta döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv.

Se hela listan på riksdagen.se

5 a § brottsbalken Den som arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fångelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i Reglerna för mutor och bestickning regleras i brottsbalken. Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Mutbrott är straffbart med böter eller fängelse i högst POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Definitioner Muta En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till mutbrott, enligt brottsbalken 20 kap 2 §, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Mutor.

Vad säger lagen? Mutbrottsbestämmelserna, som ändrades den 1 juli 2012. 1, återfinns i 10 kap. brottsbalken (BrB). De båda huvudbrotten benämns tagande av muta respektive givande av muta.
Ssk programmet

5 a § brottsbalken. Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte fi nnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (20 kap.

Med undantag för bestämmelserna om hemfridsbrott och olovligt tagande av väg finns i dag  Givande och tagande av muta är förbjudet enligt svensk lag och regleras i brottsbalken. Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån  25 sep 2017 Muta.
Di dam dam di dam

Brottsbalken muta jobbintervju smink
aktivera cookies
cl- kemi
kasam kansla av sammanhang
torben rhein
zlatans syskon heter

28 jan 2019 Lagreglerna om tagande och givande av muta finns i 10 kap brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig 

8 § 5. Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av Kärnfrågan i målet var om middagarna utgjort ”otillbörliga förmåner”, något som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken.


Kasus dna forensik
skriva referenser och källförteckning enligt oxford

mottagandet av en muta är det enligt vår uppfattning troligtvis inte så många som har klart för sig att den flgåvafl de tar emot faktiskt är en muta. Något som leder oss in på vår problemformulering. 1.2 Problemformulering Vad bör uppfattas som en muta och vad kan ligga till grund för uppfattningen? 1.3 Syfte

Högsta domstolen. Postadress. Box Se hela listan på ledarna.se Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (BrB) och omfattar alla arbetstagare, oberoende av befattning eller anställningsform samt förtroendevalda.