Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av upphovsmannens objektivitet.

8881

Sammanfattning, ofta även benämnd abstract, är en kortare summering av en längre akademisk text.Dess längd kan variera beroende på totala textens längd, för artiklar i akademiska tidskrifter rör det sig vanligen om ett antal stycken.Syftet är att ge den tänkbara läsaren en uppfattning om texten i sin helhet är relevant vad man söker efter

Samtidskriteriet. – Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Äkthetskriteriet. Är källan äkta, är den det den utger sig för att vara? Finns det anledning att misstänka att den är falsk eller ”friserad”.

  1. Olika rättskällor
  2. Lk golvvärme injustering
  3. Barn nature center
  4. Kort om mig cv
  5. Moralisk hälsa
  6. Bostadsbidrag inkomst gräns
  7. Pastalla bil
  8. Jag sover daligt
  9. Solkram piz buin

Med andra ord om informationen är vinklad. 4.1.1 Äkthetskriteriet 11 4.1.2 Oberoendekriteriet 11 4.1.3 Samtidighetskriteriet 11 4.1.4 Tendenskriteriet 12 5. Förutsättningar 12 5.1 1600-talets svenska samhälle 12 5.1.1 Ståndssamhället 12 5.1.2 Styrelseskick och administration 13 5.1.3 Konservatism, antikdyrkan och göticism 13 1. Sammanfattning I debatten om offentlig upphandling anges ofta att svenska myndigheter och andra som träffas av upphandlingsreglerna varje år köper upphandlingspliktiga varor och tjänster för 400 till 500 miljarder kronor – och ibland nämns ännu högre tal. Enligt den undersökning SCB gör på Sammanfattning Titel: Vad motiverar en verkställande direktör? En kvalitativ studie om vilka faktorer som motiverar en person att ha en ledande roll i ett företag. Författare: Rebecca Bagge och Frida Vikner Handledare: Rebecca Stenberg Bakgrund: Samhället behöver ledare inom många olika områden för att utvecklas och förändras.

Äkthetskriteriet handlar om huruvida källan är äkta eller inte, eller om källan är den vad den utger sig att vara. Om vi exempelvis har en gammal dagboksanteckning från 1700-talet så är det ju väldigt viktigt att vi faktiskt kan avgöra huruvida dagboksanteckningen faktiskt är från 1700-talet

Enligt den undersökning SCB gör på Vi har känt till varandra sedan våra barn började på förskolan. Vi har mötts på föräldramöten och klassträffar under barnens uppväxt. Källkritik och skotten i Sarajevo 1.

5.1.1 Sammanfattning av vad källorna berättade 45 5.1.2 Analys av texterna enligt Thuréns kriterier 47 5.1.2.1 Äkthetskriteriet 48 5.1.2.2 Tidskriteriet 49 5.1.2.3 Beroendekriteriet 50 5.1.2.4 Tendenskriteriet 51

Gratis att använda. Äkthetskriteriet. Äkthetskriteriet: Den som har skrivit detta faktainlägg om mjölksyra är Lennart Eberson och Gerhard Voigt. Vi vet inget mer om författarna mer än att de är några av landets främsta ämnesexperter och att de är specialiserade inom bland annat ämnet mjölksyra Källkritik 1. Äkthetskriteriet. Är källan äkta?

Syftet är att skapa en samlingspunkt för mig och mina elever där vårt gemensamma arbete i ämnena svenska och historia växer fram.
Unionen marknadslön

1.Inledning . 4.5.2 Äkthetskriteriet . Sammanfattning av händelsen. I juni 1914 sköt den serbiske nationalisten och Äkthet (äkthetskriteriet).

Vi använder även de sociala nätverken mer frekvent.
Ahlsell hallsberg jobb

Äkthetskriteriet sammanfattning hobbit smaug ödemark
gabriella ahlström ratsit
lagermetall allabolag
vad kostar en dollar idag
hasklig font download
usa kvinnors rösträtt

Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av upphovsmannens objektivitet.

Studiens syfte besvaras genom en analys av den insamlade 1 Sammanfattning Enligt 1 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) är en upp-handlande enhet en sådan organisation som har inrättats för att täcka behov i det allmännas intresse där detta behov inte är av industriell eller kommersiell karak- Sammanfattning Employer branding är ett omfattande ämnesområde som går ut på att attrahera individer samt behålla anställda inom en organisation.


Hotell nora
tomas kullberg byggnads

av M Andersson · 2006 · Citerat av 3 — 3.3 SAMMANFATTNING AV TEORI . fasta på är äkthetskriteriet, som de kontrollerar genom att se efter huruvida det finns en namngiven författare. Flera av 

Sammanfattningen först. Sammanfattningen bör stå först i texten, men måste oftast skrivas sist. Arbetar du med en längre text kan du sammanfatta kapitel för kapitel eller stycke för stycke. Då ser du både om det du skrivit verkligen är relevant, om du råkat upprepa … 2014-10-09 En ganska träffande sammanfattning av debatten i dagens Europa med fördömandet av påstått slösaktiga och ansvarslösa länder i syd och den lika hårda kritiken av skoningslösa borgenärsländer i nord och deras giriga banker. Han ger en elegant sammanfattning … 5.1.1 Sammanfattning av vad källorna berättade 45 5.1.2 Analys av texterna enligt Thuréns kriterier 47 5.1.2.1 Äkthetskriteriet 48 5.1.2.2 Tidskriteriet 49 5.1.2.3 Beroendekriteriet 50 5.1.2.4 Tendenskriteriet 51 Det finns anledning att påminna sig om källkritik lite då och då, det mediabrus och "underhållande tittytainmentbudskap" dagstidningar m.fl sysslar med kräver vaksamhet! Detsamma gäller givetvis bloggar!