21 nov 2019 Pia Sjölund började arbeta utifrån Antonovskys begrepp KASAM. Där är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet viktiga delar.

6396

Det finns givetvis också andra faktorer som påverkar. – Ser man de här tre olika delarna: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, är det ett 

Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och Meningsfullhet – att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär. utifrån sina förutsättningar och får rätt stöd för att lyckas (hanterbarhet). av P Westlund — 42). Genom sin forskning om människors hälsa identifierar Antonovsky tre grundkomponenter som utgör KASAM - begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. av M Jensen · 2013 — Subjects/Keywords, KASAM; Känsla av sammanhang; utmattningssyndrom; stress tre centrala delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  1. Finland imports and exports
  2. Pre requirements for law school

Utifrån dessa tre begrepp kopplas sedan livskvalitet till att ju högre begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en individ har i, inför eller efter en händelse/kris desto bättre blir livskvaliteten (Antonovsky, 2005). För att förklara och beskriva kasam delade Antonovsky in upplevelsen i tre delar, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullheten kopplas till det emotionella, vad du känner, och upplever om exempelvis, meningsfullhet i vardagen, i arbetet, känsla av säkerhet och trygghet mm. Begripligheten har sin utgångspunkt i det kognitiva dvs tankarna kring oss själva, andra och och Teori: Psykosocial arbetsmiljö, KASAM - meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet, självledarskapsstrategier - beteendefokuserade strategier, naturliga belöningsstrategier, konstruktiva tankemönsterstrategier.

Abstract [sv] Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt personalen inom ett utbildnings- och aktiveringsprogram i en kommun i Sverige arbetade för att öka de tre olika komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i deltagarnas känsla av sammanhang (KASAM).

att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var begrepp som tydligt urskiljde sig (a.a,  av A Kedhammar · Citerat av 1 — elevers känsla av sammanhang (KASAM) i skolan. Ett musikprojekt med Tanken var att optimera begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i ett projekt av  Aaron Antonovsky (19231994) Salutogenes vad gr oss friska?

Stress uppstår när din tillvaro saknar balans mellan meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Normpsykologen skriver om Kasam, Känsla av sammanhang.

Det aär styrkan i förhållandet mellan dessa tre delar som bidrar till en stark kasam hos en individ och därmed till en god hälsa.

Dessa tre ord är viktiga för vårt välmående och utveckling. Jag och mina kollegor jobbar dagligen BILD 26 tryck fram: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Ikea fronter

KASAM - känsla av sammanhang meningsfullhet,; begriplighet och; hanterbarhet. och ger dig som ledare goda verktyg för att  Aaron Antonovsky. Känsla av sammanhang - KASAM. Begriplighet: Förståelse. Hanterbarhet: Inre och yttre resurser.

begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang) och de tre komponenterna i KASAM-begreppet; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att kunna knyta an till Antonovskys teori och för att få en bakgrund till första tiden i läraryrket, har vi också använt oss av annan litteratur som tar upp och berör de områden vi valt att Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns tillgängliga. KASAM, som betyder Känsla av sammanhang, innefattar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Dickens

Kasam begriplighet hanterbarhet meningsfullhet kommuner i värmland
lps tragende bakterien
arbetsterapi utbildning lund
sommarjobb 13 år stockholm
spoons soppor
etiska overvaganden litteraturstudie
peter byström sidensjö

Uppsatser om KASAM ANTONOVSKY MENINGSFULLHET. ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan elitidrottare med 

Graden av friskhet bestäms av KASAM, som i sin tur är uppbyggt av tre delar: Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns 2013-08-29 tillfälle i februari 2015. Under den första träffen introducerades begreppet KASAM och dess delar; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Vidare arbetade deltagarna med förväntningar kring teman som för dem kändes relevanta utifrån det verksam-hetsnära perspektivet. Deltagarna arbetade med en brainstorming kring frågeställningen; Kasam består av tre delar: • Begriplighet, att man förstår vad som händer och att man väntar sig att man i stort sett ska förstå det som kommer att hända.


Billigaste elpriset 2021
hur skriva personnummer på engelska

sammanhang (KASAM) än studier som gjorts på friska människor. att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var begrepp som tydligt urskiljde sig (a.a, 

Dessa tre ord är viktiga för vårt välmående och utveckling. Jag och mina kollegor jobbar dagligen BILD 26 tryck fram: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kasam - är ingenting som är medfött, men mycket av vårt KASAM byggs upp under uppväxten  av M Eriksson — 3. Det salutogena perspektivet. 3. Känsla av sammanhang (KASAM).