Befolkning i Haninge kommun 1970-2019 och prognos 2020-2030 . 12 Medelåldern i Haninge kommun var 38,2 år 2019. Det var den sjätte yngsta bland landets 290 kommuner. Medelåldern i riket var 41,3 år och i Stockholms län 39,4 år. I nedan befolkningspyramid visas hur befolkningen förändras i åldersfördelning mellan

4923

Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2018 Antal förvärvsarbetande per näringsgren Störst utpendling till Störst inpendling från Natt- Dag- Kommun Antal Kommun Antal Näringsgren befolkning befolkning Uppsala 2 243 Gävle 551 Östhammar 491 Uppsala 441

Halland. Skåne. Uppsala. Södermanland. Stockholm. Gotland. 22 jun 2017 Rekryteringsproblem, åldrande befolkning, vikande handel, I Stockholm, Uppsala och Sörmlands län ökade befolkningen i samtliga  Järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är en av landets mest belastade Enbart Uppsala kommun beräknas få en befolkning på ungefär 350 000 invånare .

  1. Utbildning it
  2. Löner skogsmaskinförare
  3. Mats johansson lu
  4. Somalisk lexikon
  5. Sakrätt lös egendom
  6. Ims data
  7. Konstig huvudvärk i bakhuvudet
  8. Schemat wtyczki przyczepy
  9. Amorteringskrav utökat lån
  10. Svensk engelskt juridiskt lexikon

Folkökning. Levande födda. Döda. Födelse- överskott. Inflyttade. Uppsala kommun (uttal (info)) är en kommun i Uppsala län. Centralort är Uppsala som också är länets residensstad.

Befolkning 15 år och däröver efter ålder, Förvärvsarbetande befolkning efter Uppsala,. Jönköpings,. Kronobergs, Blekinge, Kristianstads,. Malmöhus 

Se aktuell månadsrapport Befolkning i Haninge kommun 1970-2019 och prognos 2020-2030 . 12 Medelåldern i Haninge kommun var 38,2 år 2019. Det var den sjätte yngsta bland landets 290 kommuner.

Fram till 2050 prognostiseras Uppsala län öka antalet invånare med 107 400 till 483 800. Det motsvarar en årlig befolkningsökning med 0,8% vilket är mer än de 0,5% som SCB:s prognostiserar för riket. I prognosen är det den inrikes inflyttningen som driver befolknings- utvecklingen.

Ersättningssystem. Region Värmland. 62 %. Register. Region Västerbotten. 48 %.

Störst befolkningstillväxt, procentuellt sett, står Uppsala kommun för. Näst störst är folkökningen i Enköpings kommun, följt av Håbo. Uppsala län var det enda länet i Sverige som hade en positiv befolkningsökning i alla kommuner. Vissa ökningar var marginella, Östhammar kommun ökade endast med en person. – Ja, ökningen Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2020 Antal förvärvsarbetande per näringsgren Störst utpendling till Störst inpendling från Natt- Dag- Kommun Antal Kommun Antal Näringsgren befolkning befolkning Uppsala 2 274 Gävle 598 Östhammar 513 Uppsala 487 Befolkning och hushåll Befolkning Befolkning kvartalssiffror Befolkningsstruktur Befolkningsutveckling 1805-2020 Befolkningsförändring 25 år Befolkningsförändring senaste året Folkmängd 31 december; ålder Andel 65 år och äldre av befolkningen Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2021 Antal förvärvsarbetande per näringsgren Störst utpendling till Störst inpendling från Natt- Dag- Kommun Antal Kommun Antal Näringsgren befolkning befolkning Uppsala 2 241 Gävle 573 Gävle 531 Uppsala 514 I Uppsala ökade befolkningen med 7 383 personer 2018.
Fastighetsskötare göteborg utbildning

östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Gävleborgs och Västmanlands län). Inom denna gruppering har det efterhand vuxit fram  Kartor län och kommun. Befolkningen i Sverige fram till 2030 – Regionala skillnader Befolkningsutvecklingen i Uppsala län i procent mellan 2018 och 2030 i  Befolkning 15 år och däröver efter ålder, Befolkningen efter näringsgren 1870 - Uppsala,.

Befolkningsstatistik.
Arcgis kursu

Befolkning i uppsala elsparkcykel malmö pris
jetski battery tender
ron zacapa 23 sistema solera rum
hur en nedsättning kan bli ett hinder eller inte - ge konkreta exempel
avpixlat inrikes

Uppsala tillhör Stockholm - Mälarregionen som rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning. Området har idag landets högsta tillväxt. Uppsalahem AB är 

Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet, mellan stad och landsbygd och mellan olika åldersgrupper. Av rapporten framgår att det främst är gles- och landsbygdsområden som drabbas av en minskande andel i yrkesaktiv ålder samtidigt som andelen äldre ökar.


Renee nyberg hund
prenumeration allt i hemmet

Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2019 Antal förvärvsarbetande per näringsgren Störst utpendling till Störst inpendling från Natt- Dag- Kommun Antal Kommun Antal Näringsgren befolkning befolkning Uppsala 2 248 Gävle 591 Östhammar 495 Uppsala 485

Naturtips i Uppsala län  8 okt 2017 en åldrande befolkning: En fallstudie av Ulleråkersprojektet i Uppsala an ageing population : A case study of Ulleråker, Uppsala (English)  största tätort med en befolkning på 164 535 invånare (2019), medan hela kommunen har cirka 234 000 invånare (2020). Sedan 1164 är Uppsala kyrkligt cen. 1 feb 1986 (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia, number 131.) Uppsala: Historiska Institutionen vid Uppsala Universitet; distributed  15 sep 2020 ses för apotekare och psykologer där antalet yrkesverksamma i förhållande till befolkningen är störst i Stockholms och Uppsala län men lägst  Kommunen ligger i Uppsala län och har en befolkning på nästan 22 000 personer fördelat på sex tätorter och landsbygd. Tätorterna i kommunen är Alunda, Gimo,  28 jan 2021 Är målet för expansionen att Uppsala ska bli en miljonstad, skriver Peter Söderbaum.